Šibenik je jedan od najstarijih gradova na Jadranu, smješten na središnjem dijelu hrvatske obale.  Uz mnogo spomenika i znamenitosti koje se nalaze u Šibeniku, najveću znamenitost predstavlja katedrala Sv. Jakova koja se zbog svoje iznimne vrijednosti od 2000. godine nalazi na UNESCO-vom popisu svjetskog kulturnog nasljeđa. Ovo je jedina katedrala u cijeloj Europi koja je izgrađena samo od kamena. Sam proces gradnje bio je dug 105 godina, odnosno od 1431. do 1536. godine.

 

Osnovni prirodni izvor, a ujedno i najveće bogatstvo ove regije koje određuje gospodarsku osnovu je more te nacionalni parkovi smješteni u Šibensko-kninskoj županiji. Naime, dva najpoznatija nacionalna parka koja svake godine privlače sve veći broj posjetitelja su nacionalni park Krka i nacionalni park Kornati.

 

Najveći kulturni događaj u Šibeniku koji okuplja dramske, likovne, plesne i druge umjetnike iz cijelog svijeta je Međunarodni dječji festival, koji se redovito održava od 1958. godine.

 

Dodatnu atrakciju na ovom području predstavljaju brojne tvrđave izgrađene krajem srednjeg vijeka, a i kasnije, u svrhu obrane od žestokih napada Turaka, a to su tvrđava Sv. Mihovila, tvrđava Sv. Ivana, tvrđava Šubićevac i tvrđava Sv. Nikole. Prve tri tvrđave nalaze se skoro pa u samom centru grada i lako su dostupne pješacima dok se tvrđava sv. Nikole nalazi na otočiću Ljuljevcu, smještenom pri ulazu u kanal sv. Ante. Tvrđava Sv. Nikole također je dostupna i pješacima, ako nije plima. Naime, prilaz samoj tvrđavi ovisi o oseci i plimi koja potapa vezu s otočićem na kojem je spomenuta tvrđava smještena.