Grad Split je drugi najveći grad u Hrvatskoj i najveći grad u Dalmaciji star 1700 godina.

 

Među najvećim znamenitostima grada Splita izdvajamo sljedeće:

 

  • Dioklecijanova palača – jedna od najbolje očuvanih rimskih građevina u svijetu koju je dao raditi rimski car Dioklecijan. Cijela povijesna jezgra grada, uključujući i Dioklecijanovu palaču su od 1979. godine na popisu UNESCO-ve svjetske baštine s obzirom na svoju veličanstvenu povijest te ljepotu prirodne i kulturne baštine.

 

  • Katedrala Sv. Duje – smještena je u Dioklecijanovoj palači, koja je prvotno bila mauzolej rimskog cara Dioklecijana. Ovo je najstarija katedrala na svijetu, a posebnu pozornost privlači zvonik visok 57 metara s kojeg se pruža veličanstveni pogled na cijeli grad.

 

  • Zlatna, Srebrena, Željezna i Mjedena vrata – ova vrata predstavljaju ulaze u Dioklecijanovu palaču, odnosno, na južnom dijelu palače nalaze se Mjedena vrata, Srebrna vrata su smještena na istoku te Željezna na zapadu, a na sjevernom dijelu palače nalaze se Zlatna vrata.

 

  • Vestibul – staro carsko predvorje kružnog tlocrta.

 

  • Peristil – središnji trg Dioklecijanove palače, smješten ispred katedrale Sv. Duje u povijesnoj jezgri grada.

 

  • Dioklecijanovi podrumi – podzemni prostori Dioklecijanove palače te jedan od najbolje sačuvanih antičkih kompleksa ove vrste u cijelom svijetu.