Otok

Brač

Otok Brač sa svojom dužinom od 40 km i širinom od 12 km čini najveći srednjodalmatinski otok i  treći po veličini otok na Jadranu. S kopna se na njega dolazi Bračkim kanalom vožnjom od Splita 6 do 13 km. S južne strane se nalazi otok Hvar, a sa zapadne otok Šolta. Izložen je djelovanju mediteranske klime te sa 2700 sunčanih sati godišnje pripada najsunčanijem jadranskom području.

 

Brač krasi nedirnuta priroda, bogata flora i fauna, mnoge uvale kao što su Milna, Pučišća i Bobovača te plaže od najfinijeg pijeska. Na njemu se, u mjestu Bol, smjestila i najpoznatija plaža na cijelom Jadranu, a to je plaža Zlatni rat na kojoj se može uživati u čistom i tirkizno plavom moru. Ovaj simbol je izrazito interesantan zbog oko tisuću metara dugog fenomena „šljunčani rt“ jer plaža, ovisno o vjetru koji puše, mijenja svoj oblik i položaj.

 

Od kulturnih znamenitosti treba istaknuti Pustinju Blaca i Zmajevu ili Dragonjinu špilju, kao i mnoge crkve i palače koje zajedno sa svojim skulpturama i reljefima datiraju još iz doba renesanse. Brački kamen je u svijetu slavan i poznat po svojoj kvaliteti te je ugrađen i u Bijelu kuću u Washingtonu, a osim kamenoloma koji su oduvijek privlačili brojne slavne kipare i graditelje, Brač je poznat po maslinama, ribarstvu i vinogradarstvu.

 

Uz već navedena mjesta, na otoku Braču nalaze se i druga popularna turistička odredišta kao što su Supetar, Sumartin, Postira, Sutivan, Nerežišća, Blaca, Povlja, Škrip, Murvica i Ložišća.

Taxi transfers from Brac